art

"To my jestemy Lechia!..." cyt. Jdrula

Kolejny raz otwieralimy puszk, wyrniajcym si noem ;), w ktrej swoje datki finansowe skadali fanatycy Lechii Gdask

Dzikujemy Wam Kibole za pomoc, to ju sidmy rok rehabilitacji, ktra przynosi zdumiewajce osignicia.

WOLNE MIASTO PUB klik

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

Informacja administracyjna:

Drodzy Podopieczni, Rodzice, Opiekunowie,

Fundacja Dzieciom ?Zdy z Pomoc? przypomina, i zgodnie z obowizujcym Pastwa Porozumieniem koszty zwizane z transportem Podopiecznego musz by potwierdzone przez placwki lecznicze/edukacyjne/rekreacyjno-sportowe lub specjalist (rehabilitanta/terapeut/lekarza/pedagoga).

Powiadczeniem moe by:

 • piecz danej placwki, znajdujca si na odwrocie faktury/rachunku/biletu komunikacyjnego;
 • dowd ksigowy (tj. faktura/rachunek za leczenie/rehabilitacj);
 • zawiadczenie potwierdzajce leczenie bd uczestnictwo w zajciach rehabilitacyjnych/terapeutycznych/rekreacyjno-sportowych.
 • Zawiadczenie powinno zawiera:
  • dat wystawienia;
  • dane placwki wystawiajcej zawiadczenie (tj. piecztka placwki, podpis wystawcy);
  • dane podopiecznego;
  • szczegowo okrelony termin leczenia czy uczestnictwa w ww. zajciach (np. rok szkolny 2016/2017; w roku 2016; od dnia ? do dnia?; w dniu?; do nadal; do obecnej chwili).
  Orygina zawiadczenia bd jego kserokopia powinny by kadorazowo doczane do zestawienia faktur rozliczajcego koszty transportu. Faktury/rachunki oraz inne dokumenty ksigowe za tego typu usugi (np. bilet komunikacyjny, paragon za parking, dowd przejazdu autostrad) naley przesya do Fundacji wraz z wypenionym zacznikiem 4a (Koszty diagnostyki, leczenia i rehabilitacji).

  Powyszy zapis jest wewntrznym wymogiem Fundacji, wynikajcym ze zdarzajcych si naduy. Dziki potwierdzeniu celowoci dojazdu Fundacja ma wiksz gwarancj, e transport Podopiecznego mia waciwy cel.

  Przestrzeganie przez Pastwa powyszej zasady uatwi i przypieszy refundacj nadesanych do Fundacji faktur/rachunkw.

  Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
   

  Informacja administracyjna:

  Szanowni Rodzice, Opiekunowie,

  Informujemy, e w zwizku z poczeniem prawnym Alior Banku SA zwydzielon czci Banku BPH SA zmieniy si numery rachunkw bankowych Fundacji.

  Bardzo prosimy o podawanie w nowych apelach nowego numeru konta jak poniej:

  Alior Bank SA 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
  (w tytule wpaty prosimy podawa: numer subkonta, nazwisko i imi ? darowizna na pomoc i ochron zdrowia)

  Natomiast osoby, ktre miay zaakceptowany apel z numerem konta 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 mog posugiwa si nim do koca roku, poniewa numer ten bdzie aktywny jeszcze co najmniej przez dwa lata.

  Poniej podajemy nowe numery kont do wpat zagranicznych:

  Kod SWIFT (BIC): ALBPPLPW

  PL 90 2490 0005 0000 4530 9858 4994
  (darowizny w dolarach amerykaskich USD)

  PL 82 2490 0005 0000 4600 7337 4309
  (darowizny w euro)

  www.dzieciom.pl

  Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
   

  Dzi kontynuowalimy medyczne interesy Arturka. Z polecenia po raz pierwszy odwiedzilimy Wojewdzki Szpital Zespolony w Elblgu, a dokadnie Poradni Neurologiczno Padaczkow dla Dzieci. Ze wzgldu na dugi okres oczekiwania w kolejce, zdecydowalimy si na wizyt prywatn. Nowy lekarzem Arturka zosta Marek SZATANIK.

  Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
   

  Program kompleksowego wsparcia dla rodzin ?Za yciem? pojawi si w szczegle na stronie niepelnosprawni.pl

  Szereg zmian, ktre bd wchodziy sukcesywnie w ycie z pocztkiem nowego roku, a poniedziaek 02.01.2017 jest pierwszym dniem pracy urzdw przyjmujcych wnioski.

  http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/441135

  Zgodnie z przepisami rodzinom, w ktrych urodzi si ywe dziecko z cikim i nieodwracalnym upoledzeniu albo nieuleczaln chorob zagraajc yciu, ktre powstay w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysuguje jednorazowe wiadczenie w wysokoci 4 tys. z. Nie jest ono uzalenione od dochodw. Wniosek o wypat wiadczenia naley zoy w terminie 12 miesicy od narodzin dziecka. Wicej

  Uchwaa nr 160 Rady Ministrw z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ?Za yciem?


  Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
   

  Informacja administracyjna ze strony www.dzieciom.pl

  Zacznik Nr 1 do Porozumienia

  WYKAZ WYDATKW W RAMACH POMOCY SPOECZNEJ:

  Do wydatkw przeznaczonych na pokrycie kosztw diagnostyki, leczenia i rehabilitacji Podopiecznego, zalicza si koszty zwizane z:

  1. turnusami rehabilitacyjnymi, wyjazdami zdrowotnymi,
  2. rehabilitacj ruchow, zajciami usprawniajcymi, zabiegami leczniczymi, terapi psychologiczn ipsychoterapi, terapi logopedyczn, neurologopedyczn, innymi terapiami stymulujcymi rozwj Podopiecznego;
  3. lekarstwami przyjmowanymi na stae i doranie, szczepionkami, suplementami diety;
  4. protezami;
  5. operacjami, pobytami w szpitalach (take dla osoby towarzyszcej), wizytami u specjalistw;
  6. sprztem rehabilitacyjnym, medycznym, ortopedycznym, wzkami spacerowymi;
  7. rodkami: higienicznymi, pielgnacyjnymi, a w niezbdnym zakresie take rodkami czystoci;
  8. transportem Podopiecznego w celach diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (niezbdne potwierdzenie w formie pieczci placwki leczniczej lub specjalisty ? piecz na odwrocie faktur/rachunkw/biletw przejazdowych, albo dowodu ksigowego lub zawiadczenia potwierdzajcego odbycie leczenia/rehabilitacji w terminie, ktrego dotyczy transport Podopiecznego);
  9. obuwiem: ortopedycznym, profilaktycznym;
  10. likwidacj barier architektonicznych, zakupem ramp podjazdowych, schodoazw, podnonikw, szyn podjazdowych, wind, jeeli cz kosztw pokrywa PCPR, PFRON, MOPS lub zalecone zostay przez kompetentne w tym zakresie osoby, tj.: lekarza, psychologa, terapeut, instruktora, pedagoga, spoecznego opiekuna rodowiskowego (niezbdne pisemne zawiadczenie od specjalisty);
  11. zakupem sprztu komputerowego, akcesoriw komputerowych i oprogramowania, jeeli cz kosztw pokrywa PCPR, PFRON, MOPS lub zostay zalecone przez kompetentne w tym zakresie osoby, tj.: lekarza, psychologa, terapeut, instruktora, pedagoga, spoecznego opiekuna rodowiskowego (niezbdne pisemne zawiadczenie od specjalisty);
  12. sprztem sportowym typu bienia, rower, trampolina itp., zalecanym przez kompetentne w tym zakresie osoby, tj.: lekarza, psychologa, terapeut, instruktora, pedagoga, spoecznego opiekuna rodowiskowego (niezbdne pisemne zawiadczenie od specjalisty);
  13. zakupem zwierzt do terapii, a take ich utrzymaniem i szkoleniami, zaleconym przez kompetentne w tym zakresie osoby, tj.: lekarza, psychologa, terapeut, instruktora, pedagoga, spoecznego opiekuna rodowiskowego (niezbdne pisemne zawiadczenie od specjalisty);
  14. specjalistycznymi dietami (np. bezglutenow, bezmleczn);
  15. pomocami dydaktycznymi, edukacj Podopiecznego (w tym opatami za przedszkole, studia, kursy podnoszce kwalifikacje Podopiecznego);
  16. usugami opiekuczymi.
  • 2.
  1. Do wydatkw przeznaczonych na pokrycie kosztw poprawy warunkw socjalno-bytowych Podopiecznego, zalicza si koszty zwizane z popraw bytu materialnego, zdrowia i higieny Podopiecznego, o ile zwizane s z zaspokajaniem indywidualnych potrzeb Podopiecznego, o ktrych mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spoecznej (t. j. Dz. z 2013 r. poz.182 ze zm.).
  2. Zgodnie z w/w ustaw o pomocy spoecznej, pomoc spoeczna jest instytucj polityki spoecznej pastwa, majc na celu umoliwienie osobom i rodzinom przezwycianie trudnych sytuacji yciowych, ktrych nie s one w stanie pokona, wykorzystujc wasne uprawnienia, zasoby i moliwoci. Pomoc spoeczna wspiera osoby i rodziny w wysikach zmierzajcych do zaspokojenia niezbdnych potrzeb i umoliwia im ycie w warunkach odpowiadajcych godnoci czowieka. Pomocy spoecznej udziela si osobom i rodzinom w szczeglnoci z powodu: ubstwa; sieroctwa; bezdomnoci; bezrobocia; niepenosprawnoci; dugotrwaej lub cikiej choroby; przemocy w rodzinie; (?) potrzeby ochrony macierzystwa lub wielodzietnoci; bezradnoci w sprawach opiekuczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwaszcza w rodzinach niepenych lub wielodzietnych (?).
  3. Wydatki wskazane w ust. 1, ktrych kwota przekracza jednorazowo 500, 00 z, naley zgasza do Centrum Charytatywnego ?Koniczynka? w formie pisemnego podania o refundacj, w celu uzyskania akceptacji Zarzdu Fundacji na caociowy bd czciowy zwrot kosztw. Dopiero po uzyskaniu akceptacji Zarzdu Fundacji, mona przesya odpowiednie dokumenty potwierdzajce dokonanie zgoszonego wydatku.
  Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
   
  Więcej artykułów…
  << pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>
  Strona 1 z 9