Poniżej przedstawiamy przebieg tego procesu od momentu złożenia przez podatnika zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym do chwili zaksięgowania wpłat na subkoncie (źródło: dzieciom.pl):

  1. do 2 maja br. : złożenie zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym;
  2. lipiec-sierpień: przekazywanie wpłat 1% podatku przez urzędy skarbowe na konto Fundacji;
  3. gromadzenie przez Ministerstwo Finansów ze wszystkich urzędów skarbowych w Polsce informacji o “celu szczegółowym” (numer subkonta, nazwisko, imię Podopiecznego) przekazanego 1% podatku przez poszczególnych podatników;
  4. wrzesień-październik: przekazanie przez Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany (któremu podlega Fundacja) szczegółowego wykazu wpłat 1% podatku.
  5. październik – listopad: księgowanie środków na poszczególnych subkontach Podopiecznych
Dodaj komentarz
Side bar