Dzisiaj przypada 25 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, natomiast w Polsce po raz drugi obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka ustanowiony w 2014r.

„W tym dniu nie chodzi o zabawę i prezenty, ale o chwilę refleksji. Prawo gwarantuje Dzieciom kontakt z mamą i tatą, bezpieczeństwo, nietykalność cielesną, naukę i opiekę medyczną. Niezbywalne prawa dziecka zapisane są w Konstytucji RP czy Konwencji o prawach dziecka, i przede wszystkim zwraca uwagę na to, że dzieci mają prawo do tego, aby być otoczone miłością, aby być wychowanymi w poczuciu bezpieczeństwa, bez krzyku i przemocy” fragment listu otwartego Rzecznika Praw Dziecka

Dołączamy się do słów Pana Marka i wnioskujemy, aby każdy dzień w roku był Dniem Praw Dziecka.

Dodaj komentarz
Side bar