Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną przypada oficjalnie na 5 maja. Właśnie tego dnia w całej Europie obchodzony jest także Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, zapoczątkowany we Francji na początku lat 90. XX wieku i jest dniem manifestowania tolerancji i równouprawnienia. Z tej okazji w całym kraju organizowane są spotkania, na których zwraca się uwagę na bariery m.in. edukacyjne, komunikacyjne, zawodowe, które uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym normalne życie.

Dodaj komentarz
Side bar