Arturek został członkiem Stowarzyszenia Kibiców Niepełnosprawnych im. Dawida Zapisek i  jest jego najmłodszym przedstawicielem 🙂 Przypomijmy, iż jego założycielami  poza rodzicami (Sylwia Zapisek jest Prezesem SKN) są niepełnosprawni kibice gdańskiej Lechii, piłkarze, dziennikarze, naukowcy, pracownicy gdańskich szpitali i Przyjaciele.

 

Cele, które stawia sobie Stowarzyszenie im. Dawida Zapisek, są bardzo proste – chce integrować kibiców z niepełnosprawnością, by nie czuli się spychani na bok, pomijani i ignorowani. – Dawid mówił o tym, jak ważna jest przynależność, więc mogę jedynie domyślać się, co takie osoby przeżywają i czują. Chcemy, żeby czuły się ważne i doceniane w środowisku kibiców (cyt. z wyw. Sylwii Zapisek)

 

Dodaj komentarz
Side bar