Hallo Drużyna Arturek Rosa
Akcja „Nakręceni na Arturka” nieustannie trwa.
 1640 kg to nowy rekord zdeponowanych nakrętek i od teraz tylko w skupie 4Plast z Nowego Stawu.
Dziękujemy WSZYSTKIM  zaangażowanym i działamy dalej …
Side bar