Zaledwie parę dni minęło od wizyty w Bydgoszczy na konsultacjach psychiatrycznych, wcześniej zaś byliśmy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w poradni genetycznej, a dziś … pognaliśmy do Gdańska, aby spotkać się z panią dr Agnieszką Matheisel, która opiekuje się naszym Królewiczem od 4 mca Jego życia.

Pośród lekarzy trwają konsultacje, jakie kolejne poczynić kroki, aby nadać ostateczną nazwę Jego choroby i w jak największym stopniu Mu pomóc. Pomysły oscylują pomiędzy ponownym badaniom neurologicznym (rezonans, eeg) i badaniom genetycznym (WES) …

Czekamy na decyzje lekarzy, ale i tak najważniejsza dla Arturka jest rehabilitacja, której poświęca się całym sobą, i duszą, i ciałem.

Side bar