Niepełnosprawni są wśród nas i na pewno niejednego z nich znasz. Lecz my zdrowi ich nie dostrzegamy, a jeśli już zobaczymy dużym łukiem omijamy, zajęci swoimi sprawami …

A może przyjdzie taki czas, że niepełnosprawność dotknie i nas…

Więc się od nich nie odwracajcie, lecz swoją miłość i serce im dajcie. Kochajmy i wspomagajmy ich przez cały czas, aby nie czuli się osamotnieni, przez nas zdrowych odrzuceni.

Side bar