Informacja administracyjna:

Drodzy Podopieczni, Rodzice, Opiekunowie,

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” przypomina, iż zgodnie z obowiązującym Państwa Porozumieniem koszty związane z transportem Podopiecznego muszą być potwierdzone przez placówki lecznicze/edukacyjne/rekreacyjno-sportowe lub specjalistę (rehabilitanta/terapeutę/lekarza/pedagoga).

Poświadczeniem może być:

 • pieczęć danej placówki, znajdująca się na odwrocie faktury/rachunku/biletu komunikacyjnego;
 • dowód księgowy (tj. faktura/rachunek za leczenie/rehabilitację);
 • zaświadczenie potwierdzające leczenie bądź uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych/terapeutycznych/rekreacyjno-sportowych.
 • Zaświadczenie powinno zawierać:

  • datę wystawienia;
  • dane placówki wystawiającej zaświadczenie (tj. pieczątka placówki, podpis wystawcy);
  • dane podopiecznego;
  • szczegółowo określony termin leczenia czy uczestnictwa w ww. zajęciach (np. rok szkolny 2016/2017; w roku 2016; od dnia … do dnia…; w dniu…; do nadal; do obecnej chwili).

  Oryginał zaświadczenia bądź jego kserokopia powinny być każdorazowo dołączane do zestawienia faktur rozliczającego koszty transportu. Faktury/rachunki oraz inne dokumenty księgowe za tego typu usługi (np. bilet komunikacyjny, paragon za parking, dowód przejazdu autostradą) należy przesyłać do Fundacji wraz z wypełnionym załącznikiem 4a (Koszty diagnostyki, leczenia i rehabilitacji).

  Powyższy zapis jest wewnętrznym wymogiem Fundacji, wynikającym ze zdarzających się nadużyć. Dzięki potwierdzeniu celowości dojazdu Fundacja ma większą gwarancję, że transport Podopiecznego miał właściwy cel.

  Przestrzeganie przez Państwa powyższej zasady ułatwi i przyśpieszy refundację nadesłanych do Fundacji faktur/rachunków. 

  Dodaj komentarz
  Side bar