25 Cze 2014
Nakrętki powędrowały do przetworzenia

Kolejna „porcja jedzonka” dla maszyny przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych 🙂 Tym razem wspólnymi siłami przedszkolno-szkolno-prywatnymi zebraliśmy bagatela – 82KG!

Kolejna godzina rehabilitacji dla Arturka. Dziękujemy i prosimy o więcej.

To bardzo duuuuża i głodna maszyna 😉

17 Cze 2014
Zabajka_2 i PraBabcia foto

Poniżej zdjęcia przesłane przez ciocię Małgosię, natomiast więcej w DZIALE FOTO

 

Komunikat Fundacji Złotowianka

Z puli 1% podatku refundować można wyłącznie koszty związane bezpośrednio z leczeniem i rehabilitacją Podopiecznego, zalecane przez kompetentne osoby (lekarz, psycholog, terapeuta, instruktor, pedagog):

 

 • turnusy rehabilitacyjne, pobyty zdrowotne,

 • rehabilitację ruchową, zajęcia usprawniające, zabiegi lecznicze, terapię psychologiczną, terapię logopedyczną i inne terapie stymulujące rozwój Podopiecznych,

 • lekarstwa przyjmowane na stałe i doraźnie, szczepionki, suplementy diety, probiotyki,

 • operacje, pobyty w szpitalach,

 • wizyty u specjalistów,

 • sprzęt rehabilitacyjny, medyczny, ortopedyczny,

 • środki higieniczne ( pieluchy)

 • wydatki na dojazdy: bilety komunikacyjne, paliwo do samochodu ,

 • artykuły dietetyczne.

 

* Pozostałe koszty nie związane bezpośrednio z leczeniem i rehabilitacją mogą być refundowane z puli darowizn zgromadzonych na subkoncie.

 

 

Rachunki i faktury potwierdzające poniesione koszty mogą być refundowane przez fundację tylko wówczas, gdy:

 • Są wystawione na fundację „ Złotowianka”, z aktualnym adresem i numerem NIP,

 • Przesłane są w oryginale,

 • OPATRZONE SĄ NA PIERWSZEJ STRONIE IMIENIEM I NAZWISKIEM PODOPIECZNEGO,

 • Odpowiadają wymogom formalnym wynikającym z ustawy o rachunkowości – bez skreśleń / poprawek / uzupełnione kompletnie ( z podaniem jednostek i cen jednostkowych ),

 • Opisane są na odwrocie co do celowości zakupu i czytelnie podpisane przez Podopiecznego albo rodzica (wskazanego w porozumieniu) – nie wystarczy informacja czego dotyczy zakup ale w jakim celu został zakupiony, czemu ma służyć,

 • Zawierają potwierdzenie zapłaty do faktur przelewowych, jeśli z faktury nie wynika iż należność została uregulowana,

 • Dotyczą wyłącznie podopiecznego , a nie innych członków rodziny,

 • Na subkoncie znajdują się środki wystarczające na refundację,

 • Są naniesione na zestawienie kosztów, z podaniem konta bankowego do refundacji oraz czytelnym podpisem Podopiecznego/ rodzica,

 

W przypadku nie dopełnienia któregokolwiek z wyżej wymienionych wymogów, refundacja będzie wstrzymana do czasu uzupełnienia braków / poprawienia.

 

 

Faktury za zakup paliwa muszą być potwierdzone pieczątką z miejsca pobytu bądź dokumentem poświadczającym pobyt. Faktury te muszą być opisane w rzetelny sposób ( w przypadku jednorazowego zakupu paliwa na większą ilość wyjazdów, pieczątki należy pobierać każdorazowo z informacją ilu wizyt dotyczy dojazd). Faktury w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 

Refundacji podlegają faktury wystawione od dnia zawarcia porozumienia. Można je przesyłać do fundacji w chwili, kiedy na subkoncie Podopiecznego znajdują się środki pieniężne.

Fundacja dokona starań, by refundacja kosztów nastąpiła w ciągu 21 dni roboczych, licząc od daty otrzymania przez fundację dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków. Zestawienia kosztów są analizowane według daty napływania do siedziby fundacji. Okres refundacji może wydłużyć się w okresie księgowania środków z 1% podatku.

 

FAKTURY O SPOSOBIE PŁATNOŚCI PRZELEW prosimy wysyłać do fundacji bezpośrednio po otrzymaniu od sprzedawcy w przeciwnym razie nie gwarantujemy uregulowania należności w terminie płatności. Faktury te również należy opisywać na odwrocie. Tylko w szczególnych przypadkach, gdzie nie mają Państwo możliwości opisania faktury na odwrocie, prosimy o wcześniejszy kontakt z fundacją celem potwierdzenia zakupu.

 

Jednorazowa łączna kwota do refundacji nie powinna być mniejsza niż 100,00 zł.

 

Zakup sprzętu o wartości powyżej 3 500,00 zł (środek trwały) wymagać będzie podpisania stosownego oświadczenia.

 

Fundacja znosi czteromiesięczny okres faktur do refundacji od daty wystawienia. Refundowane będą koszty dotyczące całego roku kalendarzowego.

 

Uprzejmie informujemy, iż zmiany obowiązywać będą od dnia 01.06.2014 r.

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 519 723 793, 512 977 766, 501 027 808.

03 Cze 2014
Zabajka 2 – nowa terapia

Neuroforma – innowacyjne wsparcie rehabilitacji neurologicznej – nowoczesna forma treningu ruchowego wykorzystująca elementy wirtualnej rzeczywistości. Specjalistyczne oprogramowanie pozwala na analizę parametrów ruchu oraz projektowanie różnorodnych ćwiczeń ruchowych i poznawczych.
Badania naukowe potwierdzają skuteczność tego typu metod w terapii ruchowej i poznawczej chorób układu nerwowego jako uzupełnienie re
habilitacji konwencjonalnej

Side bar